Najważniejsze źródła informacji na portalu Mierzyn.PL

Informacje na portalu gromadzone są z różnych źródeł. W miarę możliwości informacje są potwierdzane lub autoryzowane, aby były jak najbardziej rzetelne.

Każdorazowo, gdzie to niezbędne czy chociaż możliwe - poszczególne informacje mają podawane swoje źródło pochodzenia.

Nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, a czasami określenie źródła może okazać się nieprecyzyjne. W takiej sytuacji bardzo proszę o przesłanie na adres (lub formularzem kontaktowym) sprostowania, które będzie można uwzględnić.

 

W ogólnym ujęciu:

[A] logo portalu ("I love Mierzyn") - udostępnił Pan Jakub Bessarab

[B] informacje i zdjęcia dotyczące historii Mierzyna (wykorzystanie jako cytaty i podstawa opracowań własnych) - pochodzą z książki: "Mierzyn przez wieki", autor Marek Łuczak, wyd. Zapol Spółka Jawna, Szczecin 2013 - wykorzystane za zgodą autora - Pana dra Marka Łuczaka, prezesa Pomorskiego Towarzystwa Historycznego [http://pth.info.pl]

[C] informacje i zdjęcia dotyczące badań archeologicznych na terenie Mierzyna i historii z tym związanej pochodzą z profilu FB "Dolne Nadodrze - nadzory archeologiczne", twórca Marcin Dziewanowski - wykorzystane za zgodą właściciela - Pana Marcina Dziewanowskiego z Instytutu Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [https://www.facebook.com/Nadodrze.archeologia.nadzory.Dziewanowski]

[D] dane statystyczne i demograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Statystycznego [https://stat.gov.pl]

[E] dane geodezyjne i kartograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [http://www.gugik.gov.pl]

[F] szereg danych różnego rodzaju (informacje, dane statystyczne, geodezyjne, inne) - pochodzą z informacji Urzędu Gminy Dobra [https://dobraszczecinska.pl]

[G] dane meteorologiczne bieżące i archiwalne - pochodzą z własnej stacji pogodowej [https://meteo.mierzyn.pl]. Dane meteo (bieżące, archiwalne i prognozy) mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je

[H] dane dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza jakości powietrza (bieżące i archiwalne) - pochodzą z własnego czujnika smogu [https://meteo.mierzyn.pl]. Dane bieżące, archiwalne i prognozy mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je, głównie ze stron Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.