Ten widok jest dla komputerów i tabletów. Korzystaj z menu lub kliknij, aby przejść do strony dla smartfonów.

Obwody łowieckie na terenie Gminy Dobra


Obwód nr 119
pow. obwodu: 14 529,57 ha
pow. obszarów wyłączonych: 2 317,48 ha
lesistość obwodu: 38%


Obwód nr 121
pow. obwodu: 14 448,56 ha
pow. obszarów wyłączonych: 1 465,45 ha
lesistość obwodu: 7%
Obszar obwodów łowieckich wytyczono na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie z dnia 25 czerwca 2013 r.