Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Dzień Sołtysa

Zebranie mieszkańców sołectwa Wołczkowo - zmiana terminu!


Zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w Wołczkowie. Nie w czwartek, 13 października  - ale we wtorek, 25 października 2022 r. odbędzie się zebranie wiejskie.

Godzina pozostaje taka sama - 18:00 w pierwszym terminie oraz (w razie braku quorum) - 18:30 w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Zebranie odbędzie się  w  Klubie  przy  ul. Lipowej 11a  w  Wołczkowie.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Prezentacja zrealizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy.
  6. Czyste powietrze- informacje dotyczące programu.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

PRZEPRASZAM ZA POWSTAŁE Z TEGO TYTUŁU NIEDOGODNOŚCI

Sołtys Sołectwa Wołczkowo

Leokadia Rygielska


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s