Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo - prace budowlane

Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo - prace budowlane


Trwają prace budowlane w ramach inwestycji pn. Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo.

Na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej na wcześniejszym etapie inwestycji ruszyły w roku 2022 roboty budowlane mające na celu przebudowę części frontowej ogrodzenia (od strony ul. Lipowej) cmentarza w miejscowości Wołczkowo.


Wcześniejsze ogrodzenie, tzn. trzy murowane filary z bramą wjazdową i furtą oraz stalową siatką rozpiętą na słupkach żelbetowych zostało zdemontowane. Obecnie, po zakończeniu wcześniejszych prac (dot. zbrojenia i betonowania) trwają prace murarskie tj. stawianie są filary bramy i furty wejściowej oraz słupy powtarzalne z cegły klinkierowej.

Następnie planowany jest montaż elementów stalowych na które składają się nowa brama, furtka oraz poszczególne przęsła między stawianymi słupami. Termin zakończenia prac wartych ponad 300 tys. zł przewiduje się na listopad bieżącego roku.

Wójt
Teresa Dera


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama r6s