Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Przetarg na budowę ulic w Dobrej

Przetarg na budowę ulic w Dobrej


Jak informuje UG Dobra, na podstawie przygotowanej dokumentacji budowlanej i pozyskanych w toku prac projektowych zgód na realizację zadania pn.: "Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa", oraz analizie posiadanych środków finansowych w budżecie przeznaczonych na  roboty budowlane, zaplanowano realizację  prac  w dwóch etapach.

W grudniu 2021 roku Gmina Dobra ogłosiła  przetarg nieograniczony na wykonanie  pierwszego etapu robót i zaprasza do składania ofert.


Prace polegają na budowie dwóch ulic w m. Dobra z kostki betonowej:
a) ul. Jaworowej dz. nr 203/8, obręb Dobra o dł. 63,87 mb
b) ul. Kasztanowej dz. nr 203/5, obręb Dobra o dł. 64,87 mb

W ramach zamówienia planuje się m. in.:

  • wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz usunięcie karczy;
  • rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego;
  • roboty ziemne i profilowanie podłoża gruntowego;
  • posadowienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej;
  • wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
  • wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej;
  • wykonanie na ul. Jaworowej, ul. Kasztanowej pieszojezdni z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego;
  • wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
  • odwodnienie drogi poprzez system rozsączania kanałowego;
  • przestawienie kolidujących, istniejących słupów solarnych.

Zapraszamy do składania ofert.
Otwarcie ofert dla wyłonienia Wykonawcy I Etapu planowane jest na dzień 28 stycznia 2022 roku.
 
II etap realizacji inwestycji tj. budowy ulic Białej Brzozy oraz Jaśminowej w Dobrej, Gmina przewiduje zrealizować, po zakończeniu pierwszego etapu zadania.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s