Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Syrena alarmowa

Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania w gminie


Gmina Dobra zmodernizowała system ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami.

Dzięki temu Sołtysi nie muszą już ręcznie włączać poszczególnych syren - wszystkie sterowane są z gminnego centrum w Wołczkowie. Dodatkowo syreny są włączone do krajowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

 

Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest 13 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie z centrali znajdującej się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołczkowie. W ciągu ostatnich dni zainstalowano nowoczesne systemy w Buku, Rzędzinach i Dołujach.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s