Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Lapidarium w Dołujach wyróżnione w Konkursie "Zabytek Zadbany"

Lapidarium w Dołujach wyróżnione w Konkursie "Zabytek Zadbany"


W styczniu 2022 r. Wójt Gminy Dobra zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2022" lapidarium w Dołujach. Celem tego konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, a także upowszechnianie wzorów konserwacji i utrzymania zabytków.

Lapidarium zostało zgłoszone w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu", a w mijającym tygodniu lapidarium w Dołujach zostało w tej kategorii wyróżnione w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

 

W dniu 14 listopada 2022r. podczas uroczystej gali w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, Gmina Dobra odebrała wyróżnienie w kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu za uczytelnienie układu kompozycyjnego, konserwację nagrobków i utworzenie lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach i wykreowanie symbolicznego łącznika miedzy dawną a współczesną społecznością lokalną.

Gmina Dobra otrzymała tablicę "Zabytku Zadbanego" do oznakowania obiektu oraz dyplom. Ponadto Lapidarium w Dołujach podobnie jak pozostałe nagrodzone zabytki będą prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu laureatem została Gmina Tarnów za prace przy Cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej w Błoni, a wśród wyróżnionych znalazła się także wieża widokowa wraz z otoczeniem w Cedyni (woj. zachodniopomorskie, właściciel: Gmina Cedynia) oraz fort pancerny nr 52 a "Łapianka" w Krakowie (woj. małopolskie, zarządca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie).

 Biorąc pod uwagę fakt, że do konkursu "Zabytek Zadbany" zgłoszonych zostało ponad 100 obiektów przyznane wyróżnienie za rewaloryzację dawnego cmentarza ewangelickiego i utworzenie Lapidarium w Dołujach jest wielkim sukcesem dla Gminy Dobra.

Konkurs "Zabytek zadbany" jest organizowany od 1975 roku. Jego celem jest promocja odpowiedniej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w sześciu kategoriach:

  1. Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem,
  2. Utrwalenia wartości zabytkowej obiektu,
  3. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu,
  4. Adaptacja obiektów zabytkowych,
  5. Architektura i budownictwo drewniane,
  6. Zabytki techniki.

Tekst: Agnieszka Łączna-Jaworek
Zdjęcia: Agnieszka Łączna-Jaworek oraz Bartosz Świderski


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama r6s