Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Dokumentacja dla nowej szkoły w Dołujach - unieważnienie przetargu

Dokumentacja dla nowej szkoły w Dołujach - unieważnienie przetargu


To ważna inwestycja w infrastrukturę edukacyjną - nowa szkoła w Dołujach dla 350 dzieci. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji został ogłoszony 2022-08-05 i było o nim głośno.

Teraz jest jakoś cicho i nie słychać nic, że przetarg został unieważniony ponad 3 tygodnie temu z powodu błędu w dokumentacji przetargowej...
Szkoda, bo wpłynęło 6 ofert i o dziwo - żadna z nich nie przekraczała kwoty, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego postępowania.

To jeszcze jeden ważny przetarg w Gminie Dobra unieważniony z powodu błędu w dokumentacji przetargowej.

 

Innym, ważnym postępowaniem, które opisywaliśmy, a które zostało także unieważnione z powodu błędu w dokumentacji był przetarg na utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Dobra [ Gmina Dobra - utrzymanie kanalizacji deszczowej - wykonawca i zakres prac ]

Tym razem także postępowanie musiało zostać unieważnione z powodu obarczenia go "niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy".
Wadą tą była omyłka w postaci podania błędnej minimalnej powierzchni użytkowej obiektu.

W toku postępowania napływały zapytania od zainteresowanych firm i modyfikowano specyfikację zamówienia (łącznie aż 5 razy), ale poprawiano błąd w jednym miejscu, a w innym pozostawał... Z powodu takiej rozbieżności Zamawiający (czyli Gmina Dobra) uznał, że nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnił postępowanie.

Niepokojące jest to, że tak ważne z punktu widzenia mieszkańców postępowania są unieważniane z powodu drobnych błędów w dokumentacji przetargowej. Zwłaszcza, że pojawiają się w nich konkurencyjne oferty.


Informacja własna na podstawie: SmartPZP - portal zamówień publicznych

 

Reklama r6s