Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Budowa ulicy Piaskowej w Wołczkowie

Budowa ulicy Piaskowej w Wołczkowie


W dniu 15.09.2022r. przekazano plac budowy na zadanie pn.: "Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego".

Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn.: "Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej (DG 190365Z) wraz z infrastrukturą"”, umowa nr 32/2022/A/21.


Inwestycja polega na budowie ul. Piaskowej w Wołczkowie (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Agawy), jako drogi kategorii gminnej o długości ok. 912,58 m i szer. 5,5 m z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo ma zostać wykonane odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wraz z jednostronnym chodnikiem, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi.

Budowa drogi obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i istniejącego oświetlenia oraz niezbędną wycinkę i zastępcze nasadzenia drzew.

Ponadto zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Siewnej i Piaskowej do wylotu do Strugi Wołkowskiej przy ul. Zielonej w Redlicy (z przebudową rowów). Przebudowa rowów i budowa odcinka kanalizacji deszczowej jest pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej mającej służyć do odwodnienia tej części Wołczkowa.

Wykonawca prac: MDB Sp z o.o., ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin.
Wartość prac: 13 438 8892,50 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 029 323,43 zł
Termin wykonania prac: 26.08.2023r.

Kierownik WKI
Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s