Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Droga rowerowa

Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec


W dniu 17 czerwca 2020 r. gmina Dobra podpisała umowę z firmą KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach na budowę ścieżki rowerowej Łęgi -Stolec. Wartość umowy: 4 713 899,97 zł. Termin realizacji 31.05.2021 r. Następnie w dniu 26 czerwca 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca rozpoczął prace ziemne od strony miejscowości Stolec.

 

Nowa trasa rowerowa będzie biegła od istniejącej ścieżki rowerowej w Łęgach, wzdłuż granicy państwa, aż do miejscowości Stolec. Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną będzie miała ponad 5 km długości i do 3,5 m szerokości.

W ramach inwestycji planowe są także miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Zaprojektowano również wzmocnienia konstrukcji na przejazdach dla pojazdów obsługi Lasów Państwowych. W miejscowości Stolec ścieżka włączy się w drogę powiatową nr 3907Z.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s