Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 11: oddawanie głosu

Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 11: oddawanie głosu


W zależności od miejsca zamieszkania wyborcy mogą otrzymać 3 lub 4 karty do głosowania. Mieszkańcy wsi i miast (ale tylko nie będących na prawach powiatu) otrzymają 4 karty do głosowania.

W Gminie Dobra także otrzymamy 4 karty, aby wybrać: radnych Rady Gminy, radnych Rady Powiatu, radnych Sejmiku Województwa oraz oczywiście Wójta Gminy.

W tym artykule pokazujemy wzory kart do głosowania i sposób oddawania głosów, aby głos był uznany za ważny.

 

Karty do głosowania będą tego samego wzoru, co w czasie poprzednich wyborów samorządowych. Oznacza to, że będą jednostronne, a rodzaj głosowania będzie wyróżniony kolorem tła nazwisk kandydatów:

  • nazwiska kandydatów na wójta będą na różowym tle
  • nazwiska kandydatów do Rady Gminy będą na szarym tle
  • nazwiska kandydatów do Rady Powiatu będą na żółtym tle
  • nazwiska kandydatów do Sejmiku Województwa będą na niebieskim tle

[§ 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 27 sierpnia 2018 r.]

Na kartach umieszcza się listy kandydatów poszczególnych komitetów, w kolejności numerów przyznanych tym listom.

 

Karty mają otwory, które ułatwiają korzystanie z nich osobom niedowidzącym (przy pomocy specjalnej nakładki).

Karty mają dwie pieczęcie:

  • wydrukowaną - terytorialnej komisji wyborczej (Gminnej, Powiatowej lub Wojewódzkiej)
  • odciśnięta - Obwodowej Komisji Wyborczej

Sprawdźcie, czy są te pieczęcie, w szczególności - odciśnięta pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

Nie ma obowiązku pobrania wszystkich kart wyborczych.

Jeśli wyborca nie będzie chciał wziąć udziału w którymś głosowaniu - powinien zgłosić to komisji wyborczej przed pobraniem kart.

 

Głosowanie na Wójta:

Stawiamy jeden znak X przy nazwisku wybranego kandydata.

Jeśli postawimy znak X przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów, albo nie postawimy go wcale - głos będzie nieważny!

 

Głosowanie do Rady Gminy/Powiatu lub do Sejmiku Województwa:

Stawiamy jeden znak X przy nazwisku wybranego kandydata z wybranej listy. Możemy zagłosować tylko na jedną listę.
Jeśli postawimy znak X przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy - głos będzie ważny, ale przyznany kandydatowi z wyższej pozycji listy.

Jeśli postawimy znak X przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów na różnych listach tej karty do głosowania, albo nie postawimy go wcale na tej karcie - głos będzie nieważny!

 

Znak to co najmniej dwie przecinające się w obrębie kratki linie.

Ewentualne dopiski nie wpływają na ważność głosu, o ile dopisek nie będzie miał formy linii przecinających się wewnątrz kratki głosowania (a właściwy X byłby w innej kratce) - wówczas głos może być uznany za nieważny.

 

PAMIĘTAJ!

Aby Twój głos był na pewno uznany za ważny:

  • sprawdź czy na karcie głosowania są obydwie pieczęcie komisji wyborczych
  • oddaj głos jednoznacznie - stawiając jeden wyraźny znak X przy jednym wybranym kandydacie

 

wzór karty do głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta miasta:

 

 wzór karty do głosowania do Rady Gminy:

 

wzór karty do głosowania do Rady Powiatu:

 

wzór karty do głosowania do Sejmiku Województwa:


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Grafika - wzory kart: Państwowa Komisja Wyborcza