Tagi

sesja

Title Published Date
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach 21 August 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - budżet na 2024, rozwój sieci wodociągowej 26 December 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dotacje na remont zabytków, zmiany w planach 24 October 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania 26 June 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej 27 April 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji 16 December 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego? 29 March 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów 26 April 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - kultura Wójt Gminy Dobra... 03 January 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie 23 February 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania 17 September 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych 26 November 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia 27 March 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania 20 November 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, skargi na Wójta, informacje 18 March 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę 24 October 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy 13 June 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg 18 September 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022 20 May 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje 19 February 2024
Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne 22 December 2021
Sesja Rady Gminy: nowe ulice w Mierzynie, odpady komunalne - stawki opłat 24 September 2020
Zmiana Statutu Gminy Dobra - opozycja uciszana czy podzielona? 27 November 2022