Tagi

kanalizacja

Title Published Date
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Widokowa 18 November 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgodnej 25 July 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji deszczowej 15 November 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji sanitarnej - Wędrowna 07 October 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji sanitarnej - Widokowa 12 October 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji sanitarnej - Widokowa 20 December 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji (ul. Lubieszyńska) 10 February 2020
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji sanitarnej - Wędrowna i Kolorowa 08 June 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji sanitarnej w ul. Zgodnej 13 August 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji sanitarnej z przepompownią 11 October 2020
Obwieszczenie Wójta - decyzja dotycząca kanalizacji deszczowej - Kolorowa 27 June 2021
Obwieszczenie Wójta - droga i sieci kanalizacji w rejonie ul. Kolorowej 02 March 2022
Obwieszczenie Wójta - droga i sieci kanalizacji w rejonie ul. Kolorowej 21 March 2022
Obwieszczenie Wójta - kanalizacja deszczowa ul. Lubieszyńska 17 January 2020
Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej 18 August 2021
Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej 10 October 2021
Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej 28 October 2021
Obwieszczenie Wójta - postępowanie dotyczące kanalizacji deszczowej 15 June 2020
Obwieszczenie Wójta - postępowanie dotyczące kanalizacji deszczowej 27 May 2021
Obwieszczenie Wójta - postępowanie: zmiana decyzji (kanalizacja deszczowa) 11 October 2021
Obwieszczenie Wójta - przedłużenie postępowania (kanalizacja ul. Kolorowa) 22 February 2022
Obwieszczenie Wójta - sieć kanalizacji: Morenowa, Marcepanowa 04 September 2020
Obwieszczenie Wójta - zmiana decyzji dotyczącej kanalizacji deszczowej - Kolorowa 27 October 2021
Pozbywanie się ścieków z nieruchomości - zmiany i nowe obowiązki 04 October 2022
Rozwój sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Dobra 28 May 2022