Tagi

inwestycja

Title Published Date
Inwestycje: budowa ul. Elżbiety (przetarg), modernizacja ul. Zakładowej 07 April 2020
Kanalizacja deszczowa z Osiedla Pod Lipami podłączana do ul. Długiej 22 December 2022
Kanalizacja sanitarna w ul. Wędrownej - wynik postępowania 07 October 2020
Kolejna inwestycja związana z odpadami w sąsiedztwie Mierzyna 15 June 2021
Kolorowa i Mierzyńska - budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika 23 November 2022
Kolorowa i Mierzyńska - kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny 15 May 2022
Kolorowa i Mierzyńska - rusza budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika 24 August 2022
Mierzyn, ul. Jagny - odprowadzenie wód opadowych do zbiorników retencyjnych 29 August 2022
Mierzynianka - budowa świetlicy 02 March 2020
Modernizacja ul. Milenijnej w Mierzynie - IV etap prac 24 May 2023
Modernizacja ul. Milenijnej w Mierzynie - możliwe utrudnienia w ruchu 18 February 2023
Modernizacja ul. Milenijnej w Mierzynie - rozpoczyna się III etap prac 17 April 2023
Modernizacja ul. Milenijnej w Mierzynie - utrudnienia 04 July 2023
Nowa inwestycja związana z odpadami w sąsiedztwie Mierzyna 03 July 2022
Nowa świetlica w Mierzynie rozpocznie pracę - już we wtorek 16 July 2021
Obwieszczenie o decyzji dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców 18 January 2024
Obwieszczenie o postępowaniu dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców 21 December 2023
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla obiektów ZUL w Mierzynie 20 December 2023
Obwieszczenie Starosty - decyzja dla kanalizacji deszczowej - ul. Kolorowa 23 June 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa gazociągu - Długa 16 October 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Brzozowa, Długa 15 October 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Spółdzielców 28 August 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii kablowej i złącz pomiarowych - Welecka 10 December 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa sieci energetycznej 0,4kV w rejonie ul. Zgodnej 07 December 2022
Obwieszczenie Wójta - decyzja (budynek handlowo-usługowy) - przedłużenie 09 July 2022