Wiadomości z gminy

Rowerowy plac zabaw

Nowy Orlik i Pumptruck w Bezrzeczu


Pierwsza połowa 2021 roku - to przewidywany termin realizacji dwóch inwestycji w Bezrzeczu: budowa Orlika oraz pumptracka, czyli rowerowego placu zabaw.

Obecnie przygotowany został wniosek umożliwiający rozpoczęcie procedury przetargowej dla tych dwóch zadań.

 

Na podstawie opracowanej dokumentacji formalno-prawnej uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Policach brak sprzeciwu do zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowany został wniosek umożliwiający rozpoczęcie procedury przetargowej dla dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą : "Budowa "Orlika" w Bezrzeczu", oraz "Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)", zmierzającej do wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje roboty wchodzące w zakres ww. zadań. Przewidywany termin realizacji zamierzania to  II kwartał 2021 roku.

W ramach ww. zadań Gmina planuje realizację robót budowlanych dla budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie działki nr 66/144 wraz z piłkochwytami, małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci oraz osiedlowej infrastruktury sportowej - toru rowerowego typu Pumptruck na terenie dz. Nr 66/147, 66/145.  Po wyłonieniu Wykonawcy Gmina rozpocznie realizację robót.

 

Na terenie działki Nr 66/147 rozpoczęły się również prace nad zadaniem pn.: "Serce Bezrzecza cz. III – Wybieg dla psów wg nowych zasad (proj.1)" w formie zaprojektuj i wybuduj. W kwietniu br. Gmina  podpisała umowę z Wykonawca wyłonionym w drodze zamówienia publicznego, na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji przewiduje się na IV kwartał br.

Ponadto, pozostały obszar działki gminnej Nr 66/147 planuje się zagospodarować jako Park -teren zielony w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum Bezrzecza zgodnie z opracowana koncepcją”.

Wszystkie zadania muszą być ze sobą spójne, aby tworzyły harmonijną całość. Dlatego wymaga to czasu i zaangażowania sztabu fachowców


Info: UG Dobra