Wiadomości z gminy

Dobra - budowa ul. Przytulnej wraz z infrastrukturą

Dobra - budowa ul. Przytulnej wraz z infrastrukturą


W grudniu 2021 roku Gmina Dobra ogłosiła przetarg nieograniczony na  roboty budowlane polegające na przebudowie ostatniego odcinka pasa drogowego ulicy Przytulnej, dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra.

UG Dobra zaprasza do składania ofert na to postępowanie.

 

Zakres etapu końcowego obejmuje przebudowę odcinka ulicy Przytulnej począwszy od hm 6+00,00 do hm 8+04,29 –tj.: do końca opracowania tj. do skrzyżowania z ulicą Krajobrazową.

W ramach zamówienia planuje się wykonać, jako kontynuację dotychczasowych prac, m.in.:

  • przebudowę  istniejącej jezdni,
  • chodnik,
  • zjazdy indywidualne,
  • skrzyżowania,
  • najazdy przed progiem zwalniającym,
  • próg zwalniający,
  • zjazdy z drogi na nieruchomości przyległe,
  • oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem.

Zapraszamy firmy do składania ofert.

Otwarcie ofert  planowane jest na dzień 2 lutego 2022 roku.

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra