Blog portalowy

Zmiany techniczne na portalu

Zmiany techniczne na portalu

Ostanie kilka tygodni to - poza pracą nad nową usługą - także dbanie o działanie portalu i rozwój jego technicznej strony funkcjonowania.

W ciągu tych dni wprowadzono zmiany związane głównie z usuwaniem błędów i bezpieczeństwem działania strony.

Mierzyn.PL - startuje!

Mierzyn.PL - startuje!

Tak, w końcu udało się.

Startujemy 10 grudnia 2018 r. :)

Bardzo skromny początek, ale projekt Mierzyn.pl to nie tylko to, co teraz widzi użytkownik na portalu mierzyn.pl. Chociaż to także wymagało pracy.