Blog portalowy

Zmiany w ulicach i dla smartfonów

Zmiany w ulicach i dla smartfonów

Kolejna porcja zmian - w szczególności dla użytkowników smartfonów! A także - finalizacja procesu wyjaśniania statusu ulic i poważna reorganizacja nawigacji po portalu.  Zmiany są poważne, chociaż niekoniecznie widoczne ;)

Czyli:

Bardzo poważna, obszerna i widoczna zmiana na portalu to dostosowanie widoków mapowych dla smartfonów - w usługach: Mierzyn-info, Mierzyn-obiekty, Mierzyn-ulice.
Dotychczas użytkownicy smartfonów korzystający z map Mierzyna, obiektów, ulic - nie mieli praktycznie dostępu do nawigacji po tych mapach i możliwości wyboru elementów z listy.
Teraz już są dostępne! Zostały przygotowane dla smartfonów dedykowane widoki mapowe, w których listy ulic, obiektów czy obszarów są pod mapą. Dodatkowo - zwiększone zostały odstępy między elementami tych list, aby łatwiej było wybrać je palcem na ekranie smartfona.

Uaktywniona została opcja geolokalizacji - jeśli udostępnicie swoje położenie z modułu GPS smartfona dla portalu Mierzyn.PL, to po kliknięciu na nową ikonę na mapie ("kropa" pod przyciskami +/-) widok mapy zostanie wyśrodkowany wokół Waszego położenia.

 

Także dla użytkowników smartfonów - drobna zmiana w ramach Mierzyn-portal - uproszczono nieco stronę startową dla smartfonów: ukryto jedno zdjęcie, nieco poprawiono animację liczb na stronie głównej.
Zaszła też poważna zmiana w nawigacji po stronach portalu (wynikająca ze zmian w mapach dla smartfonów), ale jest ona praktycznie niedostrzegalna dla użytkowników.

 

Mierzyn-ulice - tutaj nastąpiło chyba ostateczne doprecyzowanie statusu ulic - dotyczące ulicy Długiej i Żurawinowej. Chyba moja dociekliwość powinna nieco już przystopować ;)
Dzięki informacjom z UG Dobra zniknęła z mapy ulica o mieszanym statusie "Skarb Państwa-prywatna"! Wszystkie takie odcinki zostały podzielone na "elementarne" statusy własności.
W tym momencie statusy ulic Mierzyna na portalu Mierzyn.PL zostały już w pełni określone zgodnie ze wszystkimi posiadanymi przeze mnie informacjami.

 

Zapraszam!