Blog portalowy

Nowe informacje na portalu

Nowe informacje na portalu

W ostatnich dniach na portalu Mierzyn.PL zaszło nieco zmian i pojawiły się nowe informacje.

Nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka, ale (mam nadzieję) przydatne.

Zmiany wprowadzone zostały dzięki:

  • informacjom uzyskanym z Urzędu Gminy Dobra
  • zakupieniu prostego programu do konwersji danych kartograficznych
  • oczywiście - wkładowi pracy własnej ;)

 

Co się wydarzyło:

Mierzyn-info: pojawiła się nowa pozycja menu "Sołectwo Mierzyn", w której pokrótce scharakteryzowano samorząd mieszkańców, rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej. Parę akapitów ogólnych informacji - wg mnie nie mogły zostać pominięte na takim portalu.

Mierzyn-info: pojawiła się nowa pozycja menu "Mierzyn na mapie", a w niej mapa z zaznaczeniem granic Mierzyna oraz jego poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Granice zostały określone dość dokładnie - na bazie punktów kartograficznych udostępnianych z Państwowego Rejestru Granic (PRG) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Mierzyn-ulice: na mapie ulic dodana została warstwa granic Mierzyna i jego obrębów ewidencyjnych. Można każdy z tych obszarów włączać/wyłączać podobnie jak poszczególne ulice.

Mierzyn-ulice: na mapie ulic dodana zostały informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych dla każdej ulicy.
Ciekawostka: portal Mierzyn.PL przypuszczalnie jest pierwszym i jak na razie jedynym medium udostępniającym kompleksową informację tego rodzaju :)  Takiego kompletu próżno było szukać na stronie UG Dobra czy też firmy Jumar ;)

Mierzyn-ulice: uszczegółowiono przebieg i położenie niektórych odcinków ulic.

Mierzyn-ulice: zmiana najpoważniejsza, najbardziej pracochłonna - zlikwidowany został w legendzie mapy jeden ze statusów mieszanych: ulice "gminno-prywatne". Ale usunięcie tych kilku wyrazów nie było zbyt pracochłonne ;) 
Poważna zmiana zaszła w przebiegu ulic gminno-prywatnych na mapie - zostały one podzielone na odcinki gminne i prywatne.
Dzięki informacjom z UG Dobra i pracy z Systemem Informacji Przestrzennej (SIP) Gminy Dobra mogłem dokonać takiego podziału, dzięki czemu teraz jednoznacznie widać, gdzie jaki odcinek przebiega.

 

Uwaga!
Proszę pamiętać, że mimo starań, aby prezentowane informacje były rzetelne, dokładne i jak najbliższe rzeczywistości - może zdarzyć się, że znajdą się tu w jakiejś mierze informacje nie do końca precyzyjne. Wynika to z wielu różnych niejasności dotyczących przebiegu granic miejscowości, poszczególnych ulic, działek czy określenia własności. Nie dysponuję zespołem urzędników, geodetów i kartografów, którzy w terenie mogliby zweryfikować każdą wątpliwość. Opieram się na informacjach uzyskanych z UG Dobra, prezentowanych w SIP i pracy własnej.