Blog portalowy

Kolejne zmiany na portalu

Kolejne zmiany na portalu

Ostatnie dni to kolejne zmiany na portalu, które poza aktualizacją informacji - przygotowują grunt pod nową usługę i mają umożliwiać działanie kolejnych.

Niżej - szerszy opis, chociaż zachowujący nieco niespodzianek na przyszłość...

 

Zmiana "kosmetyczna" - usługa "Mierzyn-info" zmieniła nazwę na "Mierzyn-opis", co jest bardziej odpowiednią nazwą do prezentacji podstawowej wiedzy opisującej Mierzyn.  A nazwa "Mierzyn-info" będzie bardziej odpowiednia do czegoś nowego... ;)

W "Mierzyn-opis" dodano informację o Sołtysie i Radzie Sołeckiej - po wyborach, jakie odbyły się 08 kwietnia 2019 r. w PSP Mierzyn.

W informacjach ogólnych o Mierzynie zmieniono prezentację danych o zaludnieniu na formę tabelaryczną - jest bardziej przejrzysta i pozwala na czytelniejsze porównanie zmian na przestrzeni lat.

W części dotyczącej historii Mierzyna p.n.e. pojawiła się nowa informacja o odkryciach na przełomie lat 2018/2019. Ponieważ część "archeo" portalu rozrosła się (i to chyba nie ostatni raz...) - rozbudowane zostało menu informacji sprzed naszej ery.

Usługa na razie nieco "uśpiona" - "Mierzyn-obiekty" została włączona do menu "Usługi".  Krótko ujmując - nastąpiła pewna reorganizacja menu portalu.

W wersji mobilnej portalu rozszerzono nieco odstępy między pozycjami menu, ułatwiając w ten sposób ich wybieranie.

Kolejna zmiana kosmetyczna to uproszczenie tak zwanej ścieżki powrotu - czyli informacji pod nagłówkiem strony, w którym miejscu portalu od "Startu" akurat znajdujemy się.

 

To były drobne zmiany, ale widoczne. Drobne - ale mimo wszystko rzutujące na wygląd i wygodę korzystania z portalu Mierzyn.PL.

 

Na koniec krótka informacja o zmianach najważniejszych i jednocześnie praktycznie niewidocznych dla użytkownika. Mimo wszystko są to zmiany dające ogromne możliwości dla wygodnego korzystania z portalu od tego momentu.

Nie chcę oczywiście zdradzić od razu zbyt wiele :) , dlatego to informacja krótka.  Trochę czasu zajęło przygotowanie, sprawdzenie i zaimplementowanie mechanizmu uprawnień portalu, dzięki któremu zarejestrowani użytkownicy portalu będą mogli uzyskać wygodny, selektywny dostęp do najpotrzebniejszych im informacji. Oczywiście tylko, jeśli zechcą ;)

Więcej zobaczycie już niebawem. Więcej, ale jeszcze nie wszystko :)

 

I oczywiście - te informacje dla porządku są także w opisach poszczególnych usług: Portal / Usługi portalu.