Piórem samorządowca

Reklama r2m

 

Piórem samorządowca

Udział w konsultacjach społecznych mimo negatywnej oceny postawionych pytań


Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach
społecznych pomimo tego, że zdaniem części mieszkańców Gminy Dobra postawione w konsultacjach pytania są nieuczciwe i tendencyjne?

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra,

do 26 czerwca 2023 roku trwają konsultacje społeczne „w zakresie w zakresie ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne jednorodzinne”.

 

Pamiętamy, że wcześniej zarówno Wójt Gminy Dobra Teresa Dera jak i Rada Gminy (w której radni z komitetu wyborczego obecnej Pani Wójt mają większość) odrzuciły petycję podpisaną przez 2330 mieszkańców Gminy Dobra w której jednym z postulatów było przywrócenie cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych. Wójt Gminy zapowiedziała wówczas konsultacje co przyjęliśmy z wielką nadzieją, pomimo odrzucenia naszej petycji przez Wójt i Radę Gminy Dobra. W petycji mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw co do wprowadzonego w naszej gminie mniejszej częstotliwości odbiorów odpadów zmieszanych przy jednoczesnej podwyżce stawki za odbiór śmieci o 70%!

Niestety, rację mają mieszkańcy naszej gminy, którzy uważają, że postawione w konsultacjach pytania są nieuczciwe i tendencyjne.

Przypomnę, że zarzucano autorom petycji, że nie podają wyliczeń kosztów jakie będzie niosło ze sobą przywrócenie odbiorów cotygodniowych pomimo tego, że współwłaścicielka firmy Jumar mówiła wówczas, że „finalnie koszt obsługi systemu będzie porównywalny z obecnym, więc nie ma przeciwwskazań, żeby odbiór odpadów zmieszanych odbywał się co tydzień”. Portale na które w ramach „promocji gminy” idą środki z budżetu naszej gminy informowały nas o prowadzonych negocjacjach przez Wójt Gminy Dobra. Później prowadzeniu negocjacji zaprzeczała sama Wójt. Kto kłamał nie wiemy do dziś.

Wczoraj w wywiadzie na antenie Radia Szczecin kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra Anna Budzyńska poinformowała, że do tej pory oddano 700 głosów (na około 8.000 osób uprawnionych) i 60% głosujących chce przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych. Pamiętajmy jednaj, że na chwile obecną mniej niż 10% mieszkańców oddało swoje głosy i głosowanie będzie trwało do 26 czerwca więc ostateczny wynik może jeszcze ulec zmianie.

Przypomnę, że obydwie odpowiedzi na pytania zakładają podwyżkę opłat przeniesioną dla mieszkańców co jest tym bardziej nieuczciwe, że nie podaje się informacji ile ta podwyżka może wynieść, a przecież Urząd Gminy Dobra otrzymał od firmy Jumar konkretną ofertę. Po ostatniej podwyżce opłat za śmieci o 70% rzeczywiście widmo kolejnej podwyżki może budzić u mieszkańców naszej gminy duże obawy o jej skalę.

Przypomnę, że w maju w wywiadzie dla tego samego radia współwłaścicielka firmy Jumar powiedziała, że koszt za 7 miesięcy przywrócenia odbioru odpadów zmieszanych co tydzień to około 400.000 pln netto, czyli wzrost wyniósłby około 3 % kosztów odbioru śmieci w Gminie Dobra w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę, że Rada Gminy „zafundowała” wzrost ceny (liczony od m3 zużytej wody) o 70% kiedy realne koszty systemu wzrosły o 40% to ta różnica byłaby nieodczuwalna. Przywracając zgodnie z postulatami mieszkańców od czerwca 2023 roku cotygodniowe odbiory odpadów zmieszanych koszt odbioru śmieci w gminie Dobra zamiast 16.778.923 złotych wyniósłby 17.270.923 złotych. Czyli całkowity koszt odbioru śmieci wzrósłby nie 40%, ale 44% a przecież Rada Gminy podniosła stawkę mieszkańcom o … 70%!!!

Tym bardziej, że te środki nie musiałyby być przerzucane bezpośrednio na mieszkańców bo można np. ograniczyć wydatki na tzw. „promocję gminy” na którą z budżetu gminy wydawane są setki tysięcy złotych i już mielibyśmy środki na sfinansowanie przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych bez konieczności przenoszenia tych kosztów na mieszkańców w formie kolejnej podwyżki opłat.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobra, pomimo tego, że zgadzam się z opinią wielu mieszkańców naszej gminy, że pytania są nieuczciwe i tendencyjne to zachęcam do wyrażenia swojej opinii w tych konsultacjach.

To Wójt i Rada Gminy są dla mieszkańców, a nie odwrotnie i warto o tym naszym decydentom przypomnieć.

 

Paweł Malinowski


Publikacje radnych i działaczy samorządowych nie stanowią materiału redakcyjnego - Redakcja dziennika Mierzyn nie odpowiada za ich treści.