Reklama

 

Bezdomny na ulicy

Zwracajmy uwagę na bezdomnych - apeluje komendant SG


Wygląda na to, że mamy zimę - w nocy stacja Mierzyn-meteo zanotowała najniższą temperaturę na poziomie -4,7°C.

Taki okres jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych - zwracajmy na nich uwagę i jeśli potrzebują pomocy - informujmy Straży Gminną. Apel Komendanta SG w Dobrej:

 

Okres zimowy niesie za sobą szereg niebezpieczeństw, utrudnień głównie w poruszaniu się po drogach. Odrębnym tematem, który w naszej Gminie nie występuje w dużej skali jest problem osób bezdomnych.

Policja i straż gminna na bieżąco reagują na każdy sygnał o osobie bezdomnej, patrolowane są potencjalne miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych najczęściej osoby bezdomne pojawiały się w miejscowości Mierzyn (pustostany przy ul. Grafitowa/Nasienna, Osiedle przy ul. Grafitowej, Wiatrak). Zdarzały się także pojedyncze przypadki pojawiania się osób bezdomnych w innych miejscowościach.

Straż Gminna prosi o natychmiastowe informowanie w przypadku zauważenia jakiejkolwiek osoby potrzebującej pomocy, także jeśli są to osoby w stanie nietrzeźwym, czy też przebywających w pustostanach, przyczepach, itp. Zgłoszenia przyjmują:

  • 91 311 52 56 - Straż Gminna w Dobrej;
  • 47 78 26 313 - Komisariat Policji w Mierzynie;
  • 800 170 010 lub 696 031 168 - Bezpłatna infolinia Urzędu Wojewódzkiego;
  • 112 – ogólnopolski numer alarmowy;
  • 603 083 020 - całodobowy telefon interwencji kryzysowej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach).

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama