Reklama r2m

 

ZUL w Mierzynie: nabór do Uniwersytetu Pierwszego Wieku

ZUL w Mierzynie: nabór do Uniwersytetu Pierwszego Wieku


Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie rozpoczyna nabór do nowego projektu pt: UNIWERSYTET PIERWSZEGO WIEKU (UPW).

Jest to kurs skierowany do osób w wieku 15-29 lat, chcący podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne.

Projekt zakłada wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. ze względu na zamieszkanie na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, poprzez powołanie UPW.

 

Oferta jest skierowana do osób poszukujących nowego celu w życiu, bądź osób które dopiero go szukają.

Celem projektu jest przygotowanie młodych mieszkańców  regionu do bycia lokalnym liderem, działaczem Rad Młodzieżowych na wszelkich szczeblach, przez co np.podniesie się poziom zaangażowania społecznego. Zależy nam, aby absolwenci UPW stali się lokalnymi liderami, zakładali organizacje/rady młodzieżowe i zachęcali innych do działania mającego na celu budowanie "małej ojczyzny".

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć czym są organizacje/rady młodzieżowe poprzez czynny udział w warsztatach.

 

ZAKRES WARSZTATÓW:

  • animowania społ.
  • przeprowadzanie akcji społ.
  • pozyskiwanie funduszy
  • realizowanie projektów
  • promocja działań lokalnych
  • pozyskiwanie wiedzy z zakresu organizacji młodzieżowych
  • nabycie wiedzy i praktyki pozwalające lepiej aktywizować młodzież w lokalnym środowisku

 

Projekt obejmuje:

a) szkolenia teoretyczne: 1 spotkanie weekendowe (od piątku godz. 15:30 do niedzieli godz. 15:30), łącznie 120 godzin,

b) szkolenia praktyczne (wyjazdowe): 2 wyjazdy (jeden w roku 2024, jeden  roku 2025)

 

UPW do końca 2025 jest projektem pilotażowym, który pozwala rozpoznać potrzeby funkcjonowania. Planujemy cykliczność przedsięwzięcia.

Głównym celem Rządowego Programu Funduszu Młodzieży jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, oraz wzrost ich znaczenia w życiu publicznym, oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

 

Miejsce realizacji zadania:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja z siedzibą w Mierzynie, ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn

Siedziba ZUL to miejsce dostosowane dla osób niepełnosprawnych, oraz w pełni przystosowany i wyposażony do zajęć dydaktycznych, warsztatowych, oraz plenerowych.

 

GRUPA DOCELOWA:

Działanie skierowane jest do 40 osób ( dwie grupy po 20 osób),

  • w wieku 15-29 lat
  • wykazujące się już wcześniej zaangażowaniem społecznym, bądź zainteresowanych taką inicjatywą.

 

Nabór do UPW zostanie ogłoszony na stronie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, oraz w mediach społecznościowych, i mediach lokalnych.


Tekst i grafika: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie

 

Reklama r6s