Reklama r2m

 

Zmiany w prawie o ruchu drogowym - więcej punktów karnych, wyższe mandaty

Zmiany w prawie o ruchu drogowym - więcej punktów karnych, wyższe mandaty


Od dzisiaj weszły w życie ważne zmiany w prawie o ruchu drogowym, skutkujące większymi karami za popełnione wykroczenia drogowe - maksymalna liczba punktów karnych za pojedyncze wykroczenie to teraz 15 pkt.

Wchodzi w życie tzw. "recydywa drogowa", a w sposób szczególny będą karane wykroczenia związane z ruchem pieszych i ruchem kolejowym.

Najistotniejsze zmiany - w artykule:

 

Maksymalna liczba punktów - 15 - może zostać przyznana za 21 najcięższych wykroczeń drogowych.

Wśród nich są m.in:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania";
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

Punkty karne będą zerowane po 2 latach od uregulowania mandatu za dane wykroczenie. Nie można już zredukować liczby punktów karnych przez uczestnictwo w szkoleniach.

Pojawiają się punkty karne za przekroczenie prędkości o 1 do 10 km/h (1 pkt karny - wcześniej bez punktów) i zwiększone zostają punkty za przekroczenia:

 • od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);

 

Recydywa = podwójna grzywna

Od dzisiaj za niektóre wykroczenia popełnione ponownie w ciągu dwóch lat nakładane będę grzywny w podwójnej wysokości. I tak:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Do takich wykroczeń należą ponadto:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Naruszenie przepisów staje się coraz bardziej dotkliwe - także finansowo. Szkoda tylko, że im kierowca więcej zarabia, tym mniej się tym przejmuje.


Info: Ministerstwo Infrastruktury

 

Reklama r6s