Reklama r2m

 

UG Dobra

Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy Dobra na 2023 r.


Wójt Gminy Dobra wydała Zarządzenie nr 88/2022 z 11 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.

Zgodnie z informacją UG Dobra - radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację, a także mieszkańcy Gminy Dobra mogą zgłaszać wnioski do budżetu na 2023 r.

 

Termin na zgłaszanie wniosków o ujęcie w budżecie zadań mija 20 września 2022 r.

Zarządzenie zobowiązuje ponadto dyrektora instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów, referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Dobra do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP UG Dobra pod adresem: https://dobraszczecinska.pl/site/images/pdf/2022/8/ZW_88_skan.pdf


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s