Reklama r2m

 

Budżet finanse

Zestawienie JST za 2020 rok - Gmina Dobra znowu pierwsza wg RIO


W zestawieniu na temat sytuacji finansowej JST województwa zachodniopomorskiego za 2020 r. Gmina Dobra zajęła kolejny raz 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich naszego województwa.

Informację finansową przygotowała i przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie.

 

Za rok 2019 Gmina Dobra w takim samym rankingu również była na 1. miejscu.

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych i pokazuje sytuację, w jakiej znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST na koniec 2020 r.

Wśród 47 gmin wiejskich pierwsze trzy miejsca zajęły:
1. Dobra
2. Kołobrzeg
3. Kołbaskowo
co daje identyczny układ "na podium" jak za poprzedni rok.

Gmina Dobra - największa spośród gmin wiejskich biorąc pod uwagę liczbę ludności (24 749) - mogła pochwalić się indeksem (wskaźnik porównania) 5,1556 znacząco wyższym od kolejnych gmin - 4,5959 (Kołobrzeg) czy 4,1700 (Kołbaskowo).

W roku 2020 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 59,3% i plasował naszą gminę pod tym względem na 7-ym miejscu (rok temu było to 3-ie miejsce).

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wyniosły blisko 7 230 zł dając Gminie Dobra 8 miejsce, a wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca to 2 246 zł, co przekłada się na drugą lokatę w rankingu.

Z kolei we wskaźniku relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem Gmina Dobra była zdecydowanie liderem osiągając poziom 21,6% (rok temu - 29,6%). Następna pod względem tego wskaźnika - gmina Biesiekrz - miała 16,7%).

Pod względem bezrobocia wskaźnik 2,6% dla naszej gminy był jednym z najniższych w rankingu (mniejszy wskaźnik miały tylko 3 inne gminy wiejskie).

Zainteresowani mogą zapoznać się z pełnym raportem na stronie RIO pod adresem: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=10846


Info: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - http://szczecin.rio.gov.pl

 

 

Reklama r6s