Reklama r2m

 

Budżet finanse

Zestawienie JST za 2019 rok - Gmina Dobra na 1. miejscu wg RIO


W zestawieniu na temat sytuacji finansowej JST województwa zachodniopomorskiego za 2019 r. Gmina Dobra zajęła 1 miejsce wśród 47 gmin wiejskich naszego województwa.

Informację finansową w tej formie przygotowali wspólnie po raz trzeci: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUW) oraz Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO).

 

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych i pokazuje sytuację, w jakiej znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST na koniec 2019 r.

Jak informuje Prezes RIO - dyscyplina własna samorządów oraz środki nadzorcze przewidziane w ustawie o finansach publicznych, a także zdecydowane działania Wojewody Zachodniopomorskiego i RIO pozwalają utrzymać zadłużenie gmin na dopuszczalnym ustawą poziomie.

Wśród 47 gmin wiejskich pierwsze trzy miejsca zajęły:
1. Dobra
2. Kołobrzeg
3. Kołbaskowo

Gmina Dobra - największa spośród gmin wiejskich - mogła pochwalić się indeksem (wskaźnik porównania) 5,0404 znacząco wyższym od kolejnych gmin - 4,3541 (Kołobrzeg) czy 4,2817 (Kołbaskowo).
W roku 2019 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 64,5% i plasował naszą gminę pod tym względem na 3-im miejscu (wyżej: Rewal - 82,3% oraz Ustronie Morskie - 73,6%).

Z kolei we wskaźniku relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem Gmina Dobra była zdecydowanie liderem osiągając poziom 29,6% (następna pod względem tego wskaźnika - gmina Postomino - miała 25,4%).

Zainteresowani mogą zapoznać się z pełnym raportem na stronie ZUW pod adresem: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12123


Info: ZUW w Szczecinie - https://www.szczecin.uw.gov.pl , UG Dobra https://dobraszczecinska.pl

 

 

Reklama r6s