Reklama

 

Szkoła - dzieci

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące nauki szkolnej od września


Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowały wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - dotyczące bezpiecznego pod względem sanitarnym rozpoczęcia nauki od września 2021 r.

Po długim okresie nauki zdalnej i hybrydowej powrót do szkół zaplanowano w trybie "pełnym stacjonarnym". Miejmy nadzieję, że plan ten nie będzie musiał ulec zmianie.

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek opierają się na 6-iu głównych punktach:

 • szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych
 • dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym
 • dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m
 • higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 • maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu
 • wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć

 

 Najważniejsze z zasad szczegółowych to:

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, rowerów, hulajnóg, przemieszczania się pieszo
 • do szkoły z dzieckiem może wejść tylko 1 opiekun zachowując dystans 1,5m od innych opiekunów czy też pracowników szkoły
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom maseczki (w przestrzeni publicznej lub w przestrzeni wspólnej szkoły - gdy nie można zachować dystansu)
 • w miarę możliwości do jednej grupy dzieci powinna być przypisana jedna, stała sala i ci sami nauczyciele
 • bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust)
 • sale i części wspólne (korytarze) powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę
 • podczas realizacji zajęć (w tym wychowania fizycznego) należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych
 • szczegółowe zasady ustala Dyrektor szkoły uwzględniając specyfikę placówki i aktualne przepisy prawa

Info: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Reklama