Reklama r2m

 

UG Dobra

Wójt Gminy Dobra - z wotum zaufania i absolutorium - za 2021 r.


We wtorek, 2022-06-14, odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Dobra.

W porządku obrad były tak ważne punkty jak:

 • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania
 • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021
 • debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

 

W trakcie posiedzenia Radni udzielili Wójtowi Gminy Dobra zarówno wotum zaufania (większością głosów) jak i absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 r. (jednogłośnie), jednocześnie zatwierdzając sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok.

Jak wyglądały wyniki poszczególnych głosowań:

 • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania - za: 14 / wstrzym.: 1 / przeciw: 5 / nieobecni: 1
  (rok temu: za: 13 / wstrzym.: 1 / przeciw: 6 / nieobecni: 1)
 • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 - za: 20 / wstrzym.: 0 / przeciw: 0 / nieobecni: 1
  (tak samo rok temu)
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 - za: 19 / wstrzym.: 1 / przeciw: 0 / nieobecni: 1
  (rok temu: za: 20 / wstrzym.: 0 / przeciw: 0 / nieobecni: 1)

 

Raport o stanie gminy za rok 2021 - to obszerny dokument, który Gmina Dobra przygotowała własnymi siłami, bez angażowania do tego firm zewnętrznych.

Wójt Gminy ubolewała nad tym, że nie pojawił się ani jeden mieszkaniec do debaty nad raportem - w tak dużej gminie. W tym miejscu nie można nie zgodzić się z Panią Wójt - to przykre, że kolejny raz mieszkańcy gminy nie wykazują praktycznie żadnego zaangażowania w funkcjonowanie własnej gminy...


Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s