Reklama r2m

 

UG Dobra

Wójt Gminy Dobra - z wotum zaufania i absolutorium


W czwartek, 2020-06-25, odbyła się XVI sesja Rady Gminy Dobra.

W porządku obrad były tak ważne punkty jak:

  • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania
  • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019
  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

 

W trakcie posiedzenia Radni większością głosów udzielili Wójtowi Gminy Dobra zarówno wotum zaufania jak i absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 r., jednocześnie zatwierdzając sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok.

Jak wyglądały wyniki poszczególnych głosowań:

 

  • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania - za: 12 / wstrzym.: 0 / przeciw: 8 / nieobecni: 1
  • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 - za: 11 / wstrzym.: 7 / przeciw: 2 / nieobecni: 1
  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 - za: 11 / wstrzym.: 0 / przeciw: 9 / nieobecni: 1

Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

 

Reklama r6s