Reklama r2m

 

Budżet finanse

UG: Projekt budżetu na 2020

Projekt gminnego budżetu na rok 2020.

Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej projekt budżetu naszej gminy na rok 2020.

Prognozowane:
- dochody: blisko 167 mln zł
- wydatki: nieco ponad 164 mln zł
- nadwyżka: 2,6 mln zł - zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego

Więcej informacji: https://dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7496:projekt&catid=307&Itemid=219

Cały projekt budżetu: https://bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/budzet/2020/proj%20B%202020.pdf


Info: UG Dobra https://dobraszczecinska.pl

 

 

Reklama r6s