Reklama r2m

 

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła 15 listopada b.r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) projekt budżetu naszej gminy na rok 2024 oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Tak jak rok i 2 lata temu - głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji.

Z powodu wysokiej inflacji przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego i wieloletniej prognozy finansowej.

 

 W czasie konstrukcji budżetu udało się utrzymać plan realizacji takich inwestycji jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach czy ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn.

 

Prognozowane:

 • dochody: ponad 212,3 mln zł
  (na 2023 - ponad 178,7 mln zł,na 2022 - 157,6 mln zł, na 2021 - blisko 175 mln zł , na 2020 - 167 mln zł)
 • wydatki: ponad 209,7 mln zł
  (na 2023 - ponad 176,1 mln zł ,na 2022 - blisko 157 mln zł, na 2021 - nieco ponad 172 mln zł , na 2020 - 164 mln zł)
 • nadwyżka: 2,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego
  (na 2023 - 600 tys. zł,na 2022 - 600 tys. zł, na 2021 - ok. 2,6 mln zł, na 2020 - ok. 2,6 mln zł)

 

Wydatki inwestycyjne na poziomie 62,6 mln zł stanowić mają blisko 30% ogólnej kwoty wydatków, a ich podział w głównych obszarach zaplanowano następująco:

 • ok. 59% - infrastruktura drogowa
 • ok. 14% - kultura fizyczna
 • ok. 11% - infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • ok. 8% - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Więcej informacji: https://dobraszczecinska.pl/site/307-uncategorised/11238-projekt-bud%C5%BCetu-gminy-dobra-na-rok-2024


Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s