Reklama r2m

 

UG Dobra - oferta pracy na Mierzyniance: robotnik gospodarczy

UG Dobra - oferta pracy na Mierzyniance: robotnik gospodarczy

[oferta nieaktualna]


Wójt Gminy Dobra oferuje pracę na stanowisku Robotnik Gospodarczy na Terenie sportowo - rekreacyjnym MIERZYNIANKA w Mierzynie.

Praca na pełny etat od 01 lipca 2022 r., umowa na czas określony. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 - za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie UG Dobra.

 

Do głównych obowiązków będzie należało utrzymywanie czystości na obiekcie oraz w pawilonie sportowym, koszenie trawników, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia na terenie obiektu.

Osoba ta będzie także dokonywać drobnych napraw i konserwacji sprzętów, urządzeń, a także będzie współpracowała przy przygotowaniu obiektu na imprezy i pomagała w ich organizacji.

Wynagrodzenie zasadnicze określono na 3100 zł brutto, praca zmianowa od poniedziałku do piątku z możliwością pracy w soboty i niedziele.

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-pracy-na-stanowisko-robotnik-gospodarczy-na-terenie-sportowo-rekreacyjnym-mierzynianka-w-3


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s