Reklama r2m

 

Szykuje się remont nawierzchni ul. Długiej w Mierzynie - przetarg UG Dobra

Szykuje się remont nawierzchni ul. Długiej w Mierzynie - przetarg UG Dobra


Remont nawierzchni ul. Długiej w Mierzynie to inwestycja, dla której ogłoszony przetarg wywołał bardzo dużą liczbę pytań od potencjalnych wykonawców.

Planowane przedsięwzięcie ma objąć odcinek 900 m ul. Długiej od zjazdu z ul. Lubieszyńskiej (przy hotelu Nord) aż do skrzyżowania z ul. Prostą.

 

Ponad 30 pytań – to w postępowaniach rzadko spotykana liczba wątpliwości wymagających wyjaśnienia czy też wniosków do dokumentacji przetargowej. Dotyczyły różnych aspektów: zapisów dokumentacji odnośnie płatności, odbiorów, wydłużenia terminu realizacji ze względu na okres zimowy czy postępowania w razie kolizji z istniejącymi mediami.

W zakresie inwestycji jest m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni, dogęszczenie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej z podbudową, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, wymiana uszkodzonych krawężników, wykonanie poboczy z humusu z obsianiem trawą. Wyregulowana ma być także wysokość włazów studni i wpustów deszczowych.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Biorąc pod uwagę liczbę pytań, przedłużenie terminu składania ofert (obecnie – do 2023-11-14) i czas związania ofertą (obecnie: do 2023-12-13) można przypuszczać, że w wariancie optymistycznym zakończenie tej inwestycji nastąpi do końca czerwca 2024.

Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia rozstrzygnięcia przetargu – za 10 dni okaże się, ilu wykonawców złożyło ofertę i jak cena wykonawcy koresponduje z kwotą planowaną przez gminę na tę inwestycję.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

 

Reklama r6s