Reklama r2m

 

Szkoła Inicjatyw Strażniczych - jak patrzeć władzy na ręce

Szkoła Inicjatyw Strażniczych - jak patrzeć władzy na ręce


To już kolejna - ósma - edycja bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych [SIS], którą organizuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Jeśli działasz lokalnie i patrzysz władzy na ręce, a interesuje Cię pogłębienie tej wiedzy, jej usystematyzowanie, praktyczne ćwiczenie monitoringu poczynań władzy - możesz ubiegać się o przyjęcie do SIS.

Uwaga! Kandydaci muszą być niezależni od władz gminy, zatem nie mogą to być radni (także kandydujący), wójtowie, urzędnicy.

 

Szkoły Inicjatyw Strażniczych to prowadzony od wielu lat cykl szkoleń na temat praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.
SIS trwa pół roku, a jej program jest realizowany w formule hybrydowej - spotkania online, 3 zjazdy stacjonarne oraz monitoring w wybranym obszarze.

Szkoła skierowana jest do osób, które sprawdzają, jak działają władze lokalne i jak wydawane są środki publiczne, czyli do tzw. watchdogów.  To już ósma edycja Szkoły, w której dotychczas uczestniczyły 84 osoby z całej Polski, a ich listę można zobaczyć na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/absolwenci-sis

Do udziału w szkole zapraszane są osoby z całej Polski, szczególnie z mniejszych miejscowości - gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mają już doświadczenie w „patrzeniu władzy na ręce”. Szkolenia stacjonarne odbędą się w okolicach Warszawy.

Więcej szczegółów, harmonogram zajęć, regulamin SIS oraz formularz zgłoszeniowy - dostępne są na stronie:

https://siecobywatelska.pl/sis


Tekst: Grzegorz Krakowiak na podstawie https://siecobywatelska.pl/sis
Grafika: Sieć Obywatelska Watchdog Polska https://siecobywatelska.pl

 

Reklama r6s