Reklama

 

Susza

Susza - państwo i samorządowcy zwracają uwagę na rosnący problem


Maj 2020 r. to miesiąc, w którym symbolicznie rozpoczęła się w Polsce pewna epoka - ryzyka suszy. Dostrzegaliśmy je wcześniej, od kilku lat - ale teraz nabiera wymiaru sformalizowanego, z ostrzeżeniami IMGW. Nie dajmy się zwieść aurze ostatnich dni, która uśpiła naszą czujność niewielkimi opadami deszczu.

O potrzebie oszczędzania wody jest coraz głośniej, a na sposoby oszczędzania i problem suszy zwracają też uwagę nasi radni.

 

Problem suszy jest coraz głośniej podnoszony od kilku lat. Ranga tego problemu urasta z roku na rok i jest on coraz bardziej artykułowany także przez instytucje państwowe.
Samo zjawisko suszy zostało podzielone na 4 rodzaje: suszę meteorologiczną, glebową (zwaną również rolniczą), hydrologiczną (dotyczy wód powierzchniowych - m.in. rzek, jezior) i hydrogeologiczną (wody podziemne).

W roku 2018 rozpoczęło się przygotowywanie "Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy" [PPSS], realizowane przez Wody Polskie. PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027), a do jego celów szczegółowych należą:  skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększanie retencjonowania wód, działanie edukacyjne w zakresie suszy, zabezpieczenie mechanizmów realizacji i finansowania prac na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy.
Wizualną stroną tego planu jest powstanie projektu Stop suszy, którego strona internetowa www.stopsuszy.pl udostępnia informacje, poradniki i materiały dotyczące suszy w Polsce, jej rodzajów, skutków i sposobów walki z nią.

 

Do działań w zakresie monitorowania zjawisk suszy włączył się w lutym 2020 roku także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy [IMGW-PIB]. Została stworzona platforma internetowa www.stopsuszy.imgw.pl, która skupia dane i analizy do monitorowania stanu wód i sytuacji hydrologicznej w kraju.

Od 1 maja 2020 IMGW-PIB wprowadził nowy typ bezstopniowego ostrzeżenia hydrologicznego - ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Ten typ ostrzeżeń będzie publikowany w okresie od 1 maja do 31 października, a informacja trafiać ma do administracji samorządowej i wybranych służb operacyjnych.

Niestety, już 30 kwietnia 2020 r. po południu IMGW-PIB opublikował pierwsze ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, które obowiązuje od północy 1 maja do odwołania i dotyczy części woj. śląskiego.

Z kolei 4 maja 2020 r. wydano ostrzeżenie hydrologiczne dla obszaru Odry dolnej od Warty do Gryfina - a więc blisko...

 

Tydzień temu publikowaliśmy apel Wójta Gminy Dobra o oszczędzanie wody, zwłaszcza używanej do celów ogrodowych. Ten apel to w zasadzie obowiązujące od 2009 r. w naszej gminie Zarządzenie dotyczące ograniczeń w podlewaniu ogródków.

Do oszczędzania wody mocno namawiają także nasi radni - m.in. Magdalena Zagrodzka - podając wydawałoby się trywialne pomysły, ale chyba nie każdy z nas nad nimi się zastanawiał.
Zbieraj wodę z płukania warzyw, gotowania jaj - gdy spływa ta zimna, przelej ją do butelki i podlej kwiaty, krzewy.

Wydaje się to banalne, ale spójrzmy przez jeden dzień, ile litrów wody w ten sposób przelewamy bezużytecznie.

 

Wygląda na to, że w dzienniku Mierzyn o suszy będzie jeszcze niejedna informacja, niestety...


Info: IMGW-PIB - https://imgw.pl , http://stopsuszy.imgw.pl , Wody Polskie - Stop Suszy - https://stopsuszy.pl

 

Reklama