Reklama r2m

 

Rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim

Rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim


W roku 2023 Stowarzyszenie Pactum realizuje na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego projekt „Rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim”.

Celem realizacji zadania jest wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2023 roku.

 

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez:

1) promocję przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim,

2) dostarczenie mieszkańcom Województwa Zachodniopomorskiego niezbędnej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania poszczególnych podmiotów obrotu gospodarczego, obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także zawiązywaniem poszczególnych podmiotów gospodarczych (np. spółek),

3) udzielanie wsparcia przyszłym przedsiębiorcom w postaci doradztwa co do wymagań formalnych zakładanej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki itd.), a także zasad wypełniania niezbędnej dokumentacji związanej z rozpoczęciem wszystkich typów działalności gospodarczej/spółek.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) opracowanie i rozpowszechnienie publikacji w wersji elektronicznej (pdf) pod nazwą „Informator przedsiębiorcy”. Publikacja będzie sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2023 poz. 221 ze zm.), Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2022 poz. 541 ze zm.), Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 poz. 1467 ze zm.), Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022 poz. 1360 ze zm.) i inne akty prawne i będzie poruszać tematykę m.in. ogólnej charakterystyki poszczególnych form prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki osobowe, kapitałowe), dokumentacji związanej z rozpoczęciem prowadzenia działalności (umowy, statuty, wnioski, uchwały), praw i obowiązków przedsiębiorców (organy, reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, odpowiedzialność za zobowiązania);

2) uruchomienie numeru telefonu dla przedsiębiorców; infolinia będzie funkcjonować w okresie od czerwca do listopada 2023 roku (4 dni w miesiącu, raz w tygodniu przez 6 miesięcy). W ramach infolinii każda osoba zamierzająca rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyska wszystkie niezbędne informacje w zakresie wymagań formalnych zakładanej działalności m.in. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki osobowe, kapitałowe (umowy, statuty, regulaminy, uchwały, wnioski itd.), zasad wypełniania niezbędnej dokumentacji związanej z rozpoczęciem wszystkich typów działalności gospodarczej, obowiązujących formularzy, terminów, opłat, właściwych rzeczowo i miejscowo podmiotów rejestrujących (CEIDG, KRS itd.), jakie dane należy przygotować w celu rejestracji podmiotu. Doradztwa i wsparcia przez telefon będzie udzielał radca prawny.

3) zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod tytułem "Przedsiębiorca na piątkę". Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu i nadesłaniu projektu biznesplanu.

 

Infolinia będzie dostępna w każdy poniedziałek miesiąca od czerwca do listopada 2023 roku w godzinach od 8 do 16.

Numery telefonów:

a) czerwiec, lipiec, sierpień – tel. 789 423 892,

b) wrzesień, październik, listopad – tel. 604 750 344.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.


Tekst i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s