Reklama r2m

 

UG Dobra

RIO opiniuje wniosek o absolutorium dla Wójt Gminy Dobra


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie podjęła uchwałę dotyczącą wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra, ale zaznaczyć należy, że ocena pozytywna, jaką wydała RIO, odnosi się tylko do formalnej strony przygotowania wniosku - w oparciu o wymagane prawem dokumenty.

RIO ponadto zwróciło uwagę na niejednoznaczność ujęcia kwoty ponad 12 mln zł - w budżecie występuje jako nadwyżka, a w sprawozdaniach budżetowych - jako deficyt.

 

RIO badając wniosek Komisji Rewizyjnej nie oceniała wykonania zadań budżetowych, gdyż jest to w kompetencjach organu stanowiącego (Rady Gminy). RIO uznała, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z przepisami prawa, na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie.

RIO odnotowała, że "podano, iż budżet za 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 12 492 798,33 zł, podczas gdy ze sprawozdań budżetowych za 2022 r. powyższa kwota stanowi deficyt".


Info: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

 

Reklama r6s