Reklama

 

UG Dobra

RIO opiniuje wniosek o absolutorium dla Wójt Gminy Dobra


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie podjęła uchwałę dotyczącą wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy Dobra.

Radni Gminy Dobra za udzieleniem absolutorium Wójt zagłosowali jednomyślnie 24 czerwca 2021 r.

 

RIO badając wniosek Komisji Rewizyjnej nie oceniała wykonania zadań budżetowych, gdyż jest to w kompetencjach organu stanowiącego (Rady Gminy).

Ocena pozytywna, jaką wydała RIO, odnosi się tylko do formalnej strony przygotowania wniosku - w oparciu o wymagane prawem dokumenty.

Jedynym błędem stwierdzonym przez RIO (lecz nie wpływającym na opinię Komisji Rewizyjnej), było użycie w uzasadnieniu wniosku sformułowania "planowany deficyt" zamiast prawidłowo "planowana nadwyżka".


Info: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

 

Reklama