Reklama r2m

 

Budżet

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.


Na stronach UG Dobra opublikowana została informacja Wójta Gminy Dobra o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r.

Pojawiła się także Uchwała CCXVI.406.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. jest dokumentem liczącym 64 strony. Zainteresowani mogą zapoznać się z nim na stronie UG Dobra - link.

 

Uchwała RIO pozytywnie opiniuje informację Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Uznano, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i spełnia wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z uchwałą RIO na stronie UG Dobra - link.


Info: UG Dobra, https://bip.dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s