Reklama r2m

 

Budżet

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.


Na stronach UG Dobra opublikowane zostało sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Pojawiła się także Uchwała LXXXVI.173.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2019 rok.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 jest obszernym dokumentem liczącym 95 stron. Zainteresowani mogą zapoznać się z nim na stronie UG Dobra - link.

 

Uchwała RIO pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu za 2019 r., przedłożone wraz z informacją o stanie mienia. Uznano, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i spełnia wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z uchwałą RIO na stronie UG Dobra - link.


Info: UG Dobra, https://bip.dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s