Reklama r2m

 

RIO opiniuje projekty uchwał w Gminie Dobra: budżetowej i prognozy finansowej

RIO opiniuje projekty uchwał w Gminie Dobra: budżetowej i prognozy finansowej


Jutro XXXIX sesja Rady Gminy Dobra, a wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie wydała opinie o projektach uchwał, które mają być głosowane na tej sesji:

  • projekt uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023
  • projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2026.

Skład Orzekający RIO podjął 29 listopada 2022 r. w tej sprawie Uchwały, pozytywnie opiniując przedłożone projekty uchwał Rady Gminy Dobra.

 

RIO oceniła, że:

  • odnośnie projektu uchwały budżetowej Gminy Dobra na rok 2023: opracowany został zgodnie z odnośną uchwałą Rady Gminy Dobra z 2010 r. w sprawie trybu prac na uchwałą budżetową, oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W opinii RIO zastrzeżeń nie budzi zakres upoważnień dla organu wykonawczego, kwoty rezerw, a także klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych

  • odnośnie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2026: opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Także i tutaj zastrzeżeń RIO nie budzi zakres upoważnień dla organu wykonawczego, jak również relacja reglamentująca wysokość spłaty zadłużenia.

Zaznaczyć należy, że opinie RIO dotyczą strony formalno-prawnej przygotowania wspomnianych projektów uchwał.


Info: Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie

 

Reklama r6s