Reklama r2m

 

Remonty dróg w Gminie Dobra i ich dofinansowanie

Remonty dróg w Gminie Dobra i ich dofinansowanie


Trwają prace związane z budową i przebudową dróg w Gminie Dobra. Roboty wykonywane są na terenie Mierzyna, Wołczkowa, Bezrzecza i Dobrej.

Przekrojową informację na temat prac, planów a także pozyskanego na te cele dofinansowania zewnętrznego przekazał UG Dobra.

Rok 2022 - to blisko 12 mln zł dofinansowania na budowę i przebudowę dróg.

 

Obecnie prowadzone są roboty budowlane związane z przebudową dróg na terenie Gminy Dobra.

Są to prace prowadzone min. w Mierzynie na ulicy Zgodnej, na które to prace gmina pozyskała prawie 3 mln zł dofinansowania w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Natomiast w Wołczkowie rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Piaskowej. Obecnie prace koncentrują się na przebudowie rowu melioracyjnego do Strugi Wołczkowskiej, a roboty ściśle drogowe planowane są do rozpoczęcia w I kwartale 2023 roku. Na tą inwestycję Gmina pozyskała kwotę 2 029 323,43 zł z równie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodatkowo Gmina pozyskała niemal 2 mln zł na budowę ulic Azaliowej i Perłowej w Bezrzeczu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w naborze dedykowanym gminom popegeerowskim. Obecnie dla tego zadania ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Również w ramach Rządowego Programu Polski Ład, Gmina pozyskała niemal 5 mln zł na realizację 2 etapu budowy dróg na osiedlu Sportowym w Dobrej. Prace związane z 2 etapem budowy dróg na tym osiedlu planowane są do rozpoczęcia po zrealizowaniu obecnie trwającej budowy ulicy Kameliowej na tym osiedlu.

Dodatkowo, Gmina planuje pozyskiwać kolejne środki na realizację dróg na swoim terenie. Obecnie ogłoszony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nabór trwa do 5 stycznia 2023 roku.

Podsumowując w samym 2022 r, wyłącznie na inwestycje związane z budową dróg na terenie gminy, pozyskane dostało niemal 12 mln złotych dofinansowania zewnętrznego.

Gmina Dobra stara się równomiernie rozwijać sieć dróg gminnych i dlatego też wnioski o dofinansowanie składane są na przebudowę lub budowę dróg w różnych miejscowościach na ternie gminy, przy czym należy pamiętać, że aby uzyskać dofinansowanie planowana droga musi spełnić kryteria poszczególnych naborów, takich jak między innymi poprawa dostępu do istniejących obiektów publicznych, dlatego też bardzo ciężko jest uzyskać dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych na osiedlach domów jednorodzinnych.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s