Reklama r2m

 

ul. Zakładowa

Remont ul. Zakładowej - widać koniec prac

Remont ul. Zakładowej bliski końca, chociaż nieco po terminie. Plac budowy przekazano wykonawcy 16 marca br., a planowany termin zakończenia prac minął 30 października.

Niemniej wszystko wskazuje na to, że już niebawem ul. Zakładowa zostanie oddana do użytku.

 

W zakres inwestycji wchodziła budowa drogi od wjazdu na DK10 o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowanie), budowa drogi ul. Zakładowej z kostki betonowej wraz z chodnikiem i zjazdami oraz przebudowie sieci: telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Obecnie już jest wykonane skrzyżowanie - nawet z oznakowaniem poziomym, a także droga i chodnik. Trwają ostatnie prace przy studzienkach kanalizacyjnych, ale po zaawansowaniu prac widać, że koniec będzie lada dzień.Informacja własna.

 

Reklama r6s