Reklama r2m

 

Przebudowa ulicy Zeusa - będą chodniki i wyniesione przejścia dla pieszych

Przebudowa ulicy Zeusa - będą chodniki i wyniesione przejścia dla pieszych


Niemal 2 lata temu pisałem o modernizacji ulicy Zeusa w Mierzynie - o montażu trzech szykan w zamierzeniu spowalniających ruch samochodów oraz o odległej perspektywie budowy chodnika.

Wszystko wskazuje na to, że taki chodnik ma szansę powstać już w przyszłym roku - Gmina Dobra ogłosiła przetarg na przebudowę odcinka ul. Zeusa wraz z budową chodników i wyniesionych przejść dla pieszych.

Otwarcie ofert miało nastąpić w poniedziałek, 18 grudnia, ale z powodu modyfikacji warunków zamówienia zostało przesunięte na 27 grudnia. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania.

W artykule przybliżam zakres planowanych prac.

 

Przebudowany ma zostać fragment ul. Zeusa o długości ok. 570m - od ul. Osiedle pod Lipami aż za skrzyżowanie z ul. Prostą.  Wzdłuż przebudowanego odcinka ulicy powstaną odcinki chodnika oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych - jedno przy skrzyżowaniu z ul. Hermesa, a drugie w pobliżu skrzyżowania z ul. Prostą.

W okolicy przejść dla pieszych pojawią się ograniczenia prędkości do 30 km/h, a na odcinku pomiędzy przejściami ma pozostać ograniczenie do 40 km/h.

Orientacyjny plan przedstawia ilustracja:

czerwony - przebudowywany fragment ulicy, niebieski - planowane odcinki chodnika

Chodniki mają zostać wykonane z kostki betonowej szarej.
Fragment drogi za ul. Osiedle pod Lipami do ul. Hermesa będzie z kostki betonowej szarej, dalsza część (do ul. Prostej) - z płyt drogowych żelbetowych. Istniejąca nawierzchnia z płyt żelbetowych ma być w ramach korekty przebiegu drogi rozebrana i ułożona w nowym miejscu.

Przebudowa drogi spowoduje także zmianę lokalizacji części istniejącego oznakowania drogowego (zakaz wyprzedzania, przystanek autobusowy) oraz instalację nowych znaków (oznakowanie przejść dla pieszych, drogi podporządkowanej).

Zmiany zajdą także w odniesieniu do istniejących szykan: pierwsza z nich (od strony Osiedla pod Lipami) zostanie zlikwidowana, druga pozostanie bez zmian, a trzecia będzie nieco przesunięta.

Planowany przez UG termin wprowadzenia takiej stałej organizacji ruchu - do 31 grudnia 2024 r.  Orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań UG Dobra - 1 mln zł.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Mapa: Openstreetmap.org

 

Reklama r6s