Reklama r2m

 

Przebudowa rowu melioracyjnego - ul. Hermesa

Przebudowa rowu melioracyjnego - ul. Hermesa


O przebudowie rowu melioracyjnego na działce przy ul. Hermesa mówi obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie.

Stronami postępowania są właściciele/współwłaściciele kilku działek położonych w okolicy ulic: Hermesa, Tarniny, Artemidy w Mierzynie.

 

Postępowanie w Zarządzie Zlewni w Szczecinie dotyczy przebudowy rowu położonego na działce 220/18 przy ul. Hermesa, na rurociąg melioracyjny zachowujący stosunki wodne poprzez wykonania trzech nitek drenaży przykanałowych.

Strony postępowania mogą wypowiedzieć się w terminie 14 dni co do zebranych materiałów - zapoznając się z nimi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Szczecinie przy ul. T. Firlika 19, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s