Reklama r2m

 

Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Hermesa - decyzja

Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Hermesa - decyzja


Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie wydał decyzję w sprawie przebudowy rowu melioracyjnego przy ul. Hermesa w Mierzynie - działka nr 220/18.

W tej sprawie ukazało się 28 stycznia 2022 r. obwieszczenie jako informacja dla stron postępowania.

 

Stronami postępowania są właściciele/współwłaściciele kilku działek położonych w okolicy ulic: Hermesa, Tarniny, Artemidy w Mierzynie.

Decyzja dotyczy przebudowy rowu położonego na działce 220/18 przy ul. Hermesa, na rurociąg melioracyjny zachowujący stosunki wodne poprzez wykonania trzech nitek drenaży przykanałowych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Szczecinie przy ul. T. Firlika 19, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s