Reklama r2m

 

Przebudowa drogi w ul. Milenijnej w Mierzynie - ogłoszono przetarg

Przebudowa drogi w ul. Milenijnej w Mierzynie - ogłoszono przetarg


Wykonanie nowego przekroju drogi wyposażonego w jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5m oraz obustronne opaski z kostki betonowej od projektowanej krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ponadto wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

To w dużym skrócie obejmuje przedmiot przetargu dla ul. Milenijnej, jaki UG Dobra ogłosił 13 lipca. Czas realizacji przewidziano na 10 miesięcy.

 

Głównym kryterium jest cena (60%), a dodatkowym okres gwarancji (40%). Orientacyjna wartość zamówienia - 1,48 mln zł netto.

Przebudowa dotyczy odcinka ul. Milenijnej o długości ok. 370m, od skrzyżowania z ul. Mierzyńską do skrzyżowania z ul. Genewską. Na odcinku tym powstaną 3 wyspowe progi zwalniające, a obszar strefy zamieszkania zaczynający się obecnie przy skrzyżowaniu z ul. Wiatraczną zostanie przesunięty i rozpocznie się już przed ul. Gwiezdną.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- ułożenie krawężników, oporników i obrzeży na ławie betonowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni ul. Milenijnej z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,
- korektę lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego i słupów teletechnicznych,
- regulację pionową studzienek, studni, zaworów i włazów,
- utwardzenie nawierzchni gruntowych,
- wycinkę krzewów i cięcia techniczne drzew.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 2022-08-19.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s