Reklama r2m

 

Program "Czyste Powietrze" - spotkanie dla mieszkańców Gminy Dobra

Program "Czyste Powietrze" - spotkanie dla mieszkańców Gminy Dobra


Wójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, podczas którego przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2022 r. w godz. 18:00 - 19:30 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

 

Obecnie w "Czystym Powietrzu" obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostało wprowadzone nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Pracownicy Urzędu Gminy w Dobrej przedstawią praktyczne informacje, jak skutecznie aplikować o środki finansowe na dofinansowanie wymiany pieca i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze, a także odpowiedzą na pytania osób zainteresowanych realizacją inwestycji.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze"

działa w UG Dobra w Wydziale ds. Ochrony Środowiska - ul. Graniczna 31 w Dobrej.

punkt czynny jest w poniedziałki w godz. 08:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 07:00-15:00.

tel.: 91 311 23 06 ; e-mail:

 

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s