Reklama r2m

 

Progów zwalniających na wyremontowanej ul. Elżbiety nie będzie

Progów zwalniających na wyremontowanej ul. Elżbiety nie będzie


W październiku 2022 r. mieszkańcy ul. Elżbiety w Mierzynie zwrócili się do Wójta Gminy Dobra z petycją w sprawie montażu progów zwalniających oraz ograniczenia prędkości na swojej ulicy.

Po 3 miesiącach doczekali się odpowiedzi. Negatywnej. Progów zamontować nie można i nie planuje się także wprowadzania innych rozwiązań zmieniających obecną organizację ruchu.Wyremontowana droga powoduje, że kierowcy często nie przestrzegają ograniczenia prędkości. Nie pomagają nawet dwa zwężenia jezdni zrobione dla uspokojenia ruchu, bo w sytuacji, gdy z przeciwnej strony nie jedzie inne auto - kierowcy potrafią się rozpędzić i omijać zwężenia.

Wzdłuż ul. Elżbiety nie ma chodników, a jedynie pas ruchu pieszego. Jest on na tyle wąski, że nie mieszczą na nim piesi z wózkami dziecięcymi, a także osoby na wózkach inwalidzkich. Powoduje to konieczność poruszania się częściowo po drodze, co jest niebezpieczne przy jeżdżących szybko samochodach.
W opinii mieszkańców do natężenia ruchu na tej ulicy przyczynia się także traktowanie jej jako możliwość ominięcia korków na ulicy Weleckiej przez kierowców jadących do ul. Topolowej.

Z tych względów mieszkańcy wnioskowali o montaż progów zwalniających i ograniczenie prędkości do 20km/h przed istniejącymi zwężeniami jezdni.

W odpowiedzi Wójt Gminy Dobra wskazała, że zarówno ul. Elżbiety jak i ul. Topolowa znajdują się w strefie ograniczenia prędkości do 30km/h. Progów zwalniających zamontować nie można z powodu zbyt małej odległości od ścian budynków mieszkalnych (minimum wynosi 25 m). Dodatkowe ograniczenie prędkości do 20km/h przy zwężeniach spowodowałoby powstanie w ciągu ul. Elżbiety trzech odcinków z różnymi prędkościami jazdy.

Jak wskazała Wójt - racjonalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na tym obszarze strefy zamieszkania, ale z uwagi na szerokość pasa drogowego Urząd Gminy nie planuje nic zmieniać w istniejącej organizacji ruchu.

Tak więc - przynajmniej na razie - ul. Elżbiety pozostanie z obecną organizacją ruchu.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s